Reglement Nationaal Scholen Concours

 

VASTE ONDERDELEN

 

Vanaf het eerste jaar dat het NSC wordt georganiseerd zijn er vaste onderdelen vastgelegd in het programma. Deze onderdelen zijn verplicht, de onderdelen zijn: dressuur, springen, kennisquiz, exterieur beoordelen. Wel is het mogelijk om een extra onderdeel aan het NSC toe te voegen zoals bijv. een behendigheidsparcours, docentenrubrieken, mooiste mascotte etc. Voor alle vaste onderdelen is er een reglement opgesteld, waaraan de deelnemers zich moeten houden. Het reglement zoals deze is opgesteld staat hieronder beschreven:

 

 

1.       ALGEMEEN

 

1.1 

Het concours wordt in teamverband gereden min 4 -  max. 8 personen.

1.2  

Alle rijdende deelnemers moeten startgerechtigd zijn.

1.3  

De proef en/ of het parcours die gereden wordt voor het team resultaat, mag niet HC worden gestart. Individuele starts kunnen HC worden gestart in een gelijke klasse of één klasse hoger.

1.4 

In de onderdelen voorbrengen en exterieur beoordelen en kennisquiz kunnen ook mensen deelnemen die niet startgerechtigd zijn.

1.5  

Deelnemers moeten in hun eigen klasse starten.

1.6  

Voor de teamkwalificatie mag een combinatie maximaal één dressuurproef en maximaal één springparcours worden verreden, deze telt/tellen voor winstpunten.

1.7 

Er kan worden gestart met zowel paarden als pony's (D en E) met startkaart.

1.8

Alleen studenten en docenten van onderwijsinstellingen die een uitnodiging ontvangen hebben, zijn gemachtigd om deel te nemen aan het NSC volgens eerdere genoemde regels.

1.9

Alleen daar waar aangegeven, mag gerookt worden. Op alle andere plaatsen geldt een rookverbod!

1.10

Mest en vuilnis dient ten alle tijden opgeruimd te worden in de daarvoor aangewezen containers.

 

 

 

2.       VOORSCHRIFTEN TENUE

 

2.1             

Er wordt gereden in het officiële wedstrijdtenue.

2.2             

Veiligheidscap is verplicht bij zowel dressuur als springen.

2.3             

Bodyprotector toegestaan (onder en boven jas), kleur vrij.

2.4             

Hoofdstel nummer is verplicht bij zowel dressuur als springen.

 

 

 

3.       TEAM

 

3.1             

Een team bestaat minimaal uit 4 deelnemers en maximaal 8 deelnemers.

3.2             

Deelname per team is verplicht aan de vier onderdelen; twee combinaties dressuur, twee combinaties springen, twee teamleden voor het exterieur beoordelen en twee teamleden in de kennisquiz.

3.3            

Er mag per persoon aan maximaal twee onderdelen deelgenomen worden. Waarvan 1 rijdend onderdeel (dressuur of springen) en 1 niet rijdend onderdeel. (kennisquiz of beoordelen)

3.4            

Per onderdeel dressuur en springen moeten er twee verschillende combinaties per team zijn.

3.5             

De combinaties starten in hun eigen klasse.

3.6             

Per onderdeel, kennisquiz en het exterieur beoordelen, moeten er twee verschillende personen deelnemen.

3.7             

Deelname van het team aan de kennisquiz en het exterieur beoordelen is verplicht.

3.8             

Maximaal 1 leerkracht per team. Deze mogen niet deelnemen aan de kennisquiz en het exterieur beoordelen.

3.9             

Een deelnemer mag per discipline maximaal 1 paard / pony (D/E) starten.

3.10         

Als er meer teams van dezelfde school deelnemen, dan moeten ze tegen elkaar concurreren. Het beste team dingt mee in de kwalificatie van de kampioenstitel.

3.11         

Iedere ruiter is verplicht zijn paardenpaspoort bij zich te hebben.

3.12         

Iedere deelnemer heeft een startbewijs nodig voordat hij/zij mag starten. Startbewijs van 2e proef/parcours wordt uitsluitend verkregen bij het wedstrijdsecretariaat na vooraf betaling van het verplichte inschrijfgeld!

3. 13

Iedere team is verplicht het aanmeldingsformulier naar de organisatie op te sturen, en voor de onderdelen dressuur en springen in te schrijven via mijn KNHS.

3.14

Het team moet zich inschrijven volgens het aanmeldingsformulier van het NSC gelieve voor 1 mei a.s. Komen de formulieren te laat binnen, dan heeft dit als gevolg dat er niet gestart kan worden.  De organiserende school besluit of er nog wel of niet gestart kan worden bij te late aanmelding.

3.15

De betaling van het startgeld  (€ 125,00 per team) moet worden overgemaakt vóór 20 mei op rekeningnummer zoals staat vermeld op het aanmeldingsformulier.

3.16

Tot 1 juni, is het mogelijk bij te schijven via mijnKNHS. Voor 1 juni is afmelden kosteloos. Daarna is men ten alle tijde verplicht het inschrijfgeld te betalen.

 

 

 

4.       STAGEBIEDERS

 

4.1

Er mogen geen stagebieders aan het concours deelnemen. Natuurlijk zijn ze wel van harte welkom om jullie team te komen aanmoedigen.

 

 

 

5.       AANSPRAKELIJKHEID

 

5.1

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of beschadigingen.

 

 

 

6.       REGLEMENTEN

 

6.1

Er wordt gehouden aan de reglementen ven het NSC.

6.2

Er wordt gereden volgens de reglementen van de KNHS.

 

 

 

7.       DRESSUUR

 

7.1 

Er wordt gereden in de klassen BB t/m ZZL.

7.2

De eerste proef wordt verreden voor de teamkwalificatie.

7.3 

Er mogen 2 proeven gereden worden (1 voor teamkwalificatie en 1 individueel), deze gelden mee voor winstpunten. De kosten voor het rijden van een 2e proef zijn te bepalen door de organiserende school. Het bepaalde bedrag dient op de dag zelf te worden voldaan bij het secretariaat. Dit bedrag staat los van het bedrag dat het team moet betalen.

7.4 

Er wordt volgens de reglementen van de KNHS gereden.

 

 

 

8.       SPRINGEN

 

8.1

Er wordt gereden in de klassen BB t/m ZZ.

8.2

De eerste proef wordt verreden voor de teamkwalificatie.

 

Er mogen 2 parcoursen gereden worden (1 voor teamkwalificatie en 1 individueel), deze gelden mee voor winstpunten. De kosten voor het rijden van een 2e rondje springen zijn te bepalen door de organiserende school. Het bepaalde bedrag dient op de dag zelf te worden voldaan bij het secretariaat. Dit bedrag staat los van het bedrag dat het team moet betalen.

8.3

Er wordt volgens de reglementen van de KNHS gereden.

 

 

 

 

 

9.       EXTERIEUR BEOORDELEN

 

9.1

De organisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen.

9.2

Er wordt gebruik gemaakt van het reglement van het KWPN.

 

 

 

10.   KENNISQUIZ

 

10.1

De regels m.b.t. de kennisquiz is door de organiserende school te bepalen en worden gepubliceerd op de website.

 

10.2

De beste teams dienen (over alle onderdelen) dienen een finale kennisquiz te spelen, waarna de definitieve uitslag volgt.